Zasedání ŽP 2. 12. 2010

Zasedání ŽP 2. 12. 2010

Zasedání se zúčastnili zástupci všech tříd.

Projednávali jsme:

1) založení filmového klubu - zjistit zájem ve třídách

2) literární a výtvarná soutěž na téma "Třídění odpadu" - uzavírka 15.12.

3) anketa automaty - vzhledem k množícím se stížnostem z řad rodičů, žádáme, aby se třídy pomocí ankety vyjádřili k tomuto tématu (vyhodnocení ankety, včetně anketních lístků, je potřeba odevzdat do pátku 3.12.)

anketní otázky:

Používám automaty

Přeji si zachování automatů

Vyhovují mi stávající automaty

Připomínky

4) Vánoční jarmark - 16.12, začátek v 15.30 hod

veškeré informace o konání budou vyvěšeny na webových stránkách školy, žáci pozvou své rodiče a kamarády, občerstvení v podobě punču a cukroví zajištěno

peníze z této akce půjdou na charitativní účely - sdružení "Domov pro mě"

5) ples 21.12. začátek v 16.30 hod, ukončení ve 20 hod

žáci mohou přicházet od 15.30

lístky se začnou prodávat v úterý 7.12. o velké přestávce v zeleném patře, zodpovídá 9.C, cena 100,- Kč 

ples bude zahájen předtančením devátých ročníků, během plesu soutěž o nejsympatičtější pár

po skončení plesu žáci 9. ročníků a dobrovolníci z ročníků 8. uklízí tělocvičnu

zajistit návrhy na soutěže během plesu a taneční vystoupení

6) florbal

nesouhlas s návrhem rozlosování do skupin

16.12. mimořádné zasedání ŽP - přijít s návrhy na jiné možné rozlosování a pravidla

7) návrh na uspořádání soutěže v přehazované