Zasedání ŽP 16.11.2005

Zasedání ŽP 16.11.2005

Mgr. Pavel Hodál

Zápis ze zasedání Žákovského parlamentu 16.11.2005

Přítomni

 • 6. A – Anna Troppová, Jakub Adamec
 • 6. B – Markéta Simandlová, Richard Nedoma
 • 7. A – Kristýna Duchoňová, Tereza Říhová,
 • 7. B – Zuzana Štěpánová, Jiří Bojanovský
 • 7. C – Veronika Šromová, Jan Doubrava
 • 8. A – Kristýna Nytrová, Kamila Velínská
 • 8. B – Eliška Kozáková, Lukáš Lehký
 • 8. C – Simona Volšová, Daniel Vašák
 • 9. A – Vojtěch Podllipný, Jan Tropp
 • 9. B – Michaela Spoustová, Katka Matušková, Albert Lukšík
 • 9. C – Andrej Gusev, Marek Chromý

 

Diskuze

 1. Mikuláš – organizaci zajišťuje třída 9.B
 2. Korunová sbírka na nadaci pro podporu hipoterapie proběhne v týdnu od 5. – 9. 12. 2005. Sbírku pořádá třída 6.A.
 3. Lístky na ples dodá třída 9.B do konce listopadu. 1. 12. bude zahájen prodej lístků, který zajišťuje třída 9.A.
 4. Losování listopadové soutěže:
  • 28.11. 6.A, 6.B, 7.C, 8.B, 9.A, 8.C
  • 30.11. 7.A, 7.B, 8.A, 9.B, 9.C

 

Reakce paní ředitelky na podněty ŽP z výjezdního zasedání

  • Lavičky v šatnách instalovány.
  • Oddělení skříněk a jiné rozmístění není možné, skříňky budou přibývat
  • Vydání žákovské ročenky povoleno, organizaci zajišťují žáci. Škola bude vydávat oficiální ročenku pouze při příležitosti výročí školy.
  • Sprchy v šatnách TV budou odemčeny po dohodě s vyučujícími. Podmínkou je udržování čistoty ve sprchách.
  • O nákupu bílých tabulí se neuvažuje.
  • Vymalování části třídy svépomocí schváleno.
  • Třídy, které chtějí mít ve třídě fotografii prezidenta, o ni mohou požádat.
  • Relaxační zóny na chodbách se budou zřizovat na základě grantu. Žáci podávají návrhy.
  • Na záchody budou dodány klíče. Při dalším ničení se již obnovovat nebudou.
  • Rozšíření volného provozu na odpolední hodiny bude konzultováno s panem učitelem Hodálem.
  • Nábytek ve třídách se bude postupně obnovovat. První na řadě je třída 7.A.
 1. Žádost paní ředitelky o průzkum mezi žáky II. stupně, který se bude týkat prospěšnosti automatu na jídlo a pití a jeho ponechání na půdě školy.
 2. Příští zasedaní – 14. prosince 2005 ve třídě 8.A