Zasedání ŽP 14.12.2005

Zasedání ŽP 14.12.2005

27. 10. 2008Mgr. Pavel Hodál

Zápis ze zasedání Žákovského parlamentu 14.12.2005

 

Přítomni

 • 6.A Anna Troppová, Jakub Adamec
 • 6.B Markéta Simandlová, Richard Nedoma
 • 7.A Tereza Říhová, Iva Janečková
 • 7.B Zuzana Štěpánová
 • 7.C Veronika Šromová, Jan Doubrava
 • 8.A Kristýna Nytrová, Kamila Velínská
 • 8.B Eliška Kozáková
 • 8.C Simona Volšová, Daniel Vašák
 • 9.A Machatová Eliška
 • 9.B Kristýna Ječmenová, Albert Lukšík
 • 9.C Andrej Gusev

 

Program

 1. Výsledky prosincové soutěže - SUDOKU
 2. Sbírka na koně – ve sbírce na koně bylo vybráno 450 Kč a 20.12. bude tento obnos zaslán na konto CPK - CHRPA
 3. Městský parlament – připomínky, návrhy a podněty budou členové parlamentu podávat Veronice Šromové
 4. Ples – zástupci žáků byli poučeni o bezpečnosti na plese a o skutečnosti, že v době konání plesu platí školní řád – plán stěhování nábytku, přípravy tomboly a příprava šatny
 5. program plesu:
  • oficiální zahájení v 16:30
  • předtančení 9. ročníků
  • sólo pro ročníky – mazurka, valčík
  • soutěž o nejhezčí pár
  • ukončení – 20:15
  • úklid – nejpozději do 20:45