Zasedání ŽP - 14. 1. 2009

Zasedání ŽP - 14. 1. 2009

Zasedání se zúčastnili zástupci všech tříd.

Ples - zhodnocení

Program na následující měsíce:

- únor - florbalový turnaj ( o velkých přestávkách v pondělí, středu a pátek), sudoku

- březen -

- duben - turnaj v přehazované, velikonoční výzdoba

- květen - pěvecká soutěž - X.star (zajistit mikrofon)

Sběr papíru - předpokládáme v únoru nebo březnu, ale musíme zjistit podmínky.

Příští zasedání se uskuteční v posledním lednovém týdnu.