Zasedání ŽP 05.10.2005

Zasedání ŽP 05.10.2005

Mgr. Pavel Hodál

Zápis ze zasedání Žákovského parlamentu 05.10.2005

 

Přítomní

 • 6.A Anna Troppová, Jakub Adamec
 • 6.B Markéta Simandlová, Richard Nedoma
 • 7.A Kristýna Duchoňová, Tereza Říhová, Marek Ševčík
 • 7.B Zuzana Štěpánová, Jiří Bojanovský
 • 7.C Veronika Šromová, Jan Doubrava
 • 8.A Kristýna Nytrová, Kamila Velínská
 • 8.B Eliška Kozáková, Lukáš Lehký
 • 8.C Simona Volšová, Daniel Vašák
 • 9.A Vojtěch Podlipný, Jan Tropp
 • 9.B Michaela Spoustová, Katka Matušková, Albert Lukšík
 • 9.C Andrej Gusev, Marek Chromý

 

Program

 1. Dětský parlament - Zprávy ze zasedání Dětského parlamentu, které se uskutečnilo 30. září, přednesli Jiří Bojanovský a Veronika Šromová. Obecné cíle DP jsou: a) větší spolupráce s radnicí b) pokračování ve spolupráci s Kanceláří Brno zdravé město c) rozšíření zdravého jádra d) klást větší důraz na vzdělávací programy e) zviditelnit DP na veřejnosti
 2. Soutěž o Třídu roku – 23 žáků souhlasilo s tím, aby i letos proběhla soutěž o Třídu roku zaměřená z velké části na prospěch a chování. Jednou za měsíc bude uspořádána odpočinková disciplína.
 3. Sběr papíru – Parlament se bude podílet na pořádání sběru papíru. Část výtěžku bude věnována na charitu.
 4. Volba předsedy a jeho zástupců – nominace zástupci tříd předají Jitce Sukupové do pátku 7. října
 5. Prezentace ŽP na webových stránkách školy – spolupráce s Pavlem Hodálem
 6. Výjezdní zasedání – uskuteční se od 4. do 6. listopadu 2005 ve Valči u Hrotovic
 7. Ples – letošní ples se uskuteční ve stylu současném, což bylo schváleno 21 přítomnými a bude se konat 21. prosince. Přípravu zajistí jednotlivé třídy.

 

Diskuze

 1. lavičky do šaten
 2. posunutí skříněk – žáci mají málo prostoru
 3. obnovení tradice ročenek – práce žáků, články o škole, výletech, fotografie z akcí pořádaných školou
 4. odemčení sprchy v šatně TV
 5. kronika – školní kronika existuje, parlament se bude více angažovat ve vedení
 6. bíle tabule
 7. vymalování tříd svépomocí
 8. nové židle do 7.A
 9. fotografie prezidenta do tříd (navrhla 8. B)
 10. relaxační zóny na chodbu