Zasedání ŽP

Zasedání ŽP

Na dnešním zásedání ŽP se sešli zástupci všech tříd 2. stupně.

Projednávali jsme:

 - informace o výtěžku z vánočního jarmarku, který  jsme předali azylovému domu a paní Mošťkové. Zbylá částka bude předána Štěpánce Mokré z Uhřic

 - poděkování všem třídám za vánoční jarmark, za skvělé výrobky, úžasnou atmosféru a závěrečný úklid

 - poděkování žákům 9. ročníků za vystoupení na plese a všem zúčastněným za skvělou výpomoc při úklidu

 - sběr víček proběhne na konci ledna (termín bude vyvěšen na nástěnce), společně s předáním zbylé části výtěžku z jarmarku a odvozem nasbíraných víček

 - logická olympiáda se uskuteční 28.1. během velké přestávky v učebně přírodopisu (soutěžit budou dva zástupci z každé třídy), info p.uč. Orságová

 - do 28.1. třídy odevzdají ušitou vlajku Bakalky (rozměr 60x90cm)

 - soutěž v přehazce se přesunuje až na duben, po přijímacích zkouškách

 - dotaz na možnost chodit do tělocvičny o velkých přestávkách (bylo již dnes schváleno a oznámeno všem žákům rozhlasem)

 - návrh na soutěž šestý smysl - zajistí třída 8.C

 - připomenutí sběru papíru (proběhne až počasí umožní - únor/březen)