Zasedání ŽP

Zasedání ŽP

Dnešního zasedání se zúčastnili zástupci všech tříd.

Projednávaná témata:

- poděkování za realizaci vlajek "Bakalka"

- čtvrtek 11.2. - sběr víček o velké přestávce ve vetibulu školy (9.C)

- čtvrtek 18.2. - soutěž Šestý smysl v jazykové učebně (8.C)

- Bakalka má talent 17.5. ve 14 hod v tělocvičně

letošní téma: Muzikály (divadlo, tanec, ne zpěv, pouze playback)

pravidla:

3-5 min vystoupení

minimální počet účastníků 10 (musí být v týmu alespoň jeden chlapec)

nahrávku odevzdat Monice Procházkové nejpozději 11.5.

hodnotit se bude: realizace, kostýmy, kulisy......

- na závěr jsme si vyzkoušeli hru Šestý smysl