Zápis ze zasedání ŽP 3.2.2011

Zápis ze zasedání ŽP 3.2.2011

Přítomni zástupci všech tříd.
 
Program:
 
1.    Rozlosování skupin o umístění a přidělení termínů florbalových zápasů.
 
2.    Kvíz – vyzvednout u paní učitelky Zajícové a pana učitele Lachse v pondělí 14. 2. a odevzdat do 21. 2. do 14.00 hodin.
 
3.    V pátek 1. dubna se uskuteční „Aprílový den“ (vysvětlení pravidel zástupcům 6. ročníku).
 
4.    Domluvit se ve třídách a s třídními učiteli na „Spaní ve škole“, které proběhne pravděpodobně v květnu.
 
5.    Do 11. března vytvořit ve třídách jarní a velikonoční výzdobu.
 
Diskuse:
1. Výtěžek z Vánočního těšení (kromě charitativních projektů)
–       6 tříd – koupě relaxačního nábytku na chodby
–       3 třídy – koupě počítačů ???
–       1 třída – zakoupení stolního fotbalu
2. Další soutěže:
- upřesnit pravidla u přehazované
- vyvěsit pravidla pěvecké soutěže