Žákovský ples

Žákovský ples

9. školní ples

Datum: 19. ledna 2012
Začátek: 16.00 hodin
Konec: 20.00 hodin

 

Program (přibližný)

15.30 – 16.30 – vstup
16.30 – zahájení
- uvítací projev paní ředitelky
- předtančení žáků z 9. roč.
- nominace párů do soutěže
o nejsympatičtější pár
17.30 – sólo pro 8. ročník
18.00 – sólo pro 7. ročník
18.45 – sólo pro 6. ročník
19.15 – vyhlášení nejsympatičtějšího páru
19.30 - sólo pro 9. ročník
20.00 – závěr plesu
Doprovodná taneční vystoupení budou zařazena podle možnosti.
Na všechny se těšíme a věříme, že vše proběhne podle pravidel.
Váš Žákovský parlament