Žákovský ples

Žákovský ples

Mgr. Pavel Hodál

9. školní ples

Datum: 19. ledna 2012

Začátek: 16.00 hodin

Konec: 20.00 hodin

 

Program (přibližný)

15.30 – 16.30 – vstup

16.30 – zahájení

- uvítací projev paní ředitelky

- předtančení žáků z 9. roč.

- nominace párů do soutěže

o nejsympatičtější pár

17.30 – sólo pro 8. ročník

18.00 – sólo pro 7. ročník

18.45 – sólo pro 6. ročník

19.15 – vyhlášení nejsympatičtějšího páru

19.30 - sólo pro 9. ročník

20.00 – závěr plesu

Doprovodná taneční vystoupení budou zařazena podle možnosti.

Na všechny se těšíme a věříme, že vše proběhne podle pravidel.

Váš Žákovský parlament