Výsledky pěvecké soutěže ve ŠD

Výsledky pěvecké soutěže ve ŠD

V pátek 22. 1. 2016 se ve školní družině uskutečnil
8. ročník pěvecké soutěže "ZLATÝ SLAVÍK".
Děti si připravily krásné písničky různých žánrů.
Soutěžilo se ve třech kategoriích.

Výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích:
I. kategorie (žáci 1. ročníků)

1. Viktorie Kozánková 1. A
2. Radka Přikrylová 1. B
3. Alžběta Hradilová 1. A
Zvláštní cenu poroty získala Zuzana Mášová (1. A).

II. kategorie (žáci 2. ročníků)
1. Hana Vernerová 2. B
2. Ondřej Kroupa 2. C
3. Vendula Cvrkalová 2. B

III. kategorie (žáci 3. - 5. ročníků)
1. Martin Hanák 5. B
2. Jana Králová 3. A
3. Markéta Daňková 4. C

Poděkování patří všem soutěžícím a také porotě ve složení:
Mgr. Miluše Kucková, Mgr. Lada Bláhová a Vladimíra Vandírková.
Velký dík patří také Radě rodičů za příspěvek na odměny.