Výsledky English Jungle

Výsledky English Jungle

Ve středu 20. 4. 2016 se žáci 1. stupně zúčastnili soutěže English Jungle, kterou pořádala ZŠ J.A.Komenského.

Viktorie Kozánková (1.A) a Klára Janáková (5.B) se umístily hned za nejvyššími místy a Mojmír Houdek (3.A) společně s Laurou Coufalovo (2.A) vybojovali místa nejvyšší. Gratulujeme!