Vyhodnocení ankety "Automaty"

Vyhodnocení ankety "Automaty"

Ankety, ohledně využívání nápojových a potravinových automatů nacházejícíh se ve vestibulu školy, se zúčastnilo celkem 211 žáků 2. stupně.
Z tohoto celkového počtu 172 žáků automaty využívá a 184 žáků si přeje zachování stávajících automatů na škole.