Ředitelské volno 18. 11. 2016

Ředitelské volno 18. 11. 2016

Na pátek 18. 11. 2016 vyhlašuje z provozně organizačních důvodů ředitelka školy PhDr. Yveta Gašparcová ředitelské volno. Provoz školní družiny je zajištěn od 6:30 do 17:00, v tento den na základě přihlášení je možné zařadit do školní družiny i ty žáky, kteří běžně družinu nenavštěvují a to jak z 1.stupně, tak i z 2. stupně (informace pro zájemce podá Ing. Jana Kotoučková, vedoucí ŠD).