Psaní jako hraní

Psaní jako hraní

11. 11. 2016Mgr. Iva Holá

Ukázka práce dětí 1. ročníků v kroužku Psaní jako hraní.