První Zasedání ŽP 13.9. 2004

První Zasedání ŽP 13.9. 2004

Mgr. Pavel Hodál

Zápis ze zasedání Žákovského parlamentu 13.9. 2004 v učebně hudební výchovy

Přítomni

 • Zástupci tříd II. stupně
 • P.uč. Fabianová
 • P.uč. Sukupová
 • P.uč. Čuříková

Program

 1. připomínky k průběhu soutěže o třídu roku ve školním roce 2003/2004 (výhrady např. házení jogurtů v šatně bez ztráty bodů)
 2. výlet do Vídně pro vítěznou třídu 7.A bude v blízké době uspořádán
 3. odhlasován průběh soutěže o třídu roku v roce 2004/2005
 4. na každý měsíc připravena soutěž (viz. rozpis)
 5. sběr 2x ročně
 6. hodnocení chování, udělování trestných karet (bude upřesněno na příštím zasedání,nutno přijít s návrhy)
 7. koncem října nebo začátkem listopadu proběhne výjezdní zasedání ŽP (prožitkový pobyt)-financováno z grantu
 8. školní ples – datum: 21.12. 2004 pravidla: vstup v párech (alespoň jeden ze ZŠ Bakalovo nábřeží, ne starší 18 let), bez omamných látek, ve společenském oděvu
 9. tombola: zajistí žáci 7.C (každá třída dodá cenu)
 10. NUTNO SEHNAT SPONZORSKÉ DARY NA OZVUČENÍ PLESU!!!!
 11. Návrh: uspořádání karnevalu pro II. stupeň na školní zahradě
 12. Další zasedání proběhne 4. října 2004 ve 14.00 v učebně Hv.