První setkání - first international meeting in Leipzig

První setkání - first international meeting in Leipzig

8. 11. 2016Mgr. Pavel Hodál

The first international project meeting of members of both implementation teams took place from 2nd to 4th November at a partner school in Leipzig. Participating teachers from Bakalka  not only got familiar with our colleagues from the partner school, visited the school and the city of Leipzig, but also discussed, planned and prepared a plan to fulfill the project activities and international exchanges of students. The whole meeting was held in a very pleasant and friendly atmosphere. The program of the first exchange mobility was very carefully planned and the students from both schools can already look forward to January, when the students from Bakalky will go to visit their new friends in Leipzig.

První mezinárodní projektové setkání členů obou realizačních týmů proběhlo ve dnech 2.- 4. listopadu na partnerské škole v Lipsku. Zúčastnění pedagogové z Bakalky se nejen seznámili s kolegy z partnerské školy, prohlédli školu a město Lipsko, ale také jednali, plánovali a připravovali plán plnění aktivit projektu a mezinárodních výměn studentů. Setkání proběhlo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Program prvního výměnného pobytu byl velmi pečlivě naplánován a již teď se žáci obou škol mohou těšit na leden, kdy žáci Bakalky pojedou navštívit své nové kamarády v Lipsku.