Příprava Cambridge zkoušek

Příprava Cambridge zkoušek

Vážení rodiče,

máte možnost přihlásit svého syna / svou dceru ke Cambridge zkouškám, které ve spolupráci s British Council připravujeme na termín 18. 5. 2016.

Zkoušky budou probíhat v době vyučování, pro ostatní žáky školy bude na tento den připraven program mimo školu.

Zkoušky Cambridge YLE je možno skládat v úrovních Starters (3. ročníky), Movers (4. ročníky), Flyers (5. ročníky) – cena zkoušky 1500,-Kč.

Prosíme, vyplňte co nejdříve přihlášku (nebo jen návratku) a zašlete zpět do školy vyučujícímu Aj / Cambridge, nebo do kabinetu Aj 1. st. –  nejpozději do 14. 3. 2016 !!! 

Po zpracování všech přihlášek a následné registrace u British Council budou rodičům rozeslány informace o bezhotovostní platbě za zkoušku na účet školy. Tyto poplatky budou poté hromadně zaslány na účet British Council.

Informace o zkoušce Cambridge YLE                                                  

Mgr. Šárka Ocelíková, ocelikova@bakalka.cz