Předání finančního daru charitě

Předání finančního daru charitě

V pátek 19. června jsme se třídou 7.C. navštívili azylový dům Sv. Markéty v Brně. V prosinci se celé škole na vánočním jarmarku podařilo získat od rodičů a přátel školy neuvěřitelných 22 000,- Kč za výrobky, které žáci 2. stupně vyrobili. Z toho jsme matkám v tísni ubytovaným ve výše zmíněném domě nakoupili a vytvořili balíčky s drogérií a zbytek 16 000,- Kč jsme předali v hotovosti.

V azylovém domě žije celkem 28 matek se zhruba 60 dětmi. Jsou tam i těhotné matky. Každá má svůj byt a zázemí. Můžou zde zůstat pouze 1 rok, a azylový dům jim pomáhá najít práci.

Přáli bychom si, aby se tam každý podíval a začal si vážit toho co má.

Fotky z předávání je možné shlédnout ve fotogalerii.