Obvodní kolo pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR"

Obvodní kolo pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR"

Ve středu 27. 1. 2016 se děti z naší školní družiny -
H. Vernerová (2. B), J. Králová (3. A), D. Pšikal (4. B) a M. Hanák (5. B)
zúčastnily obvodního kola PĚVECKÉ SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH DRUŽIN
"SUPERSTAR", které se konalo na ZŠ Svážná.
Hana Vernerová ze třídy 2. B se umístila na 1. místě v I. kategorii
(žákyně 1. a 2. ročníků) a postupuje tak do městského kola.
Jana Králová ze třídy 3. A získala 1. místo ve II. kategorii
(žákyně 3. a 4. ročníků) a postupuje také do městského kola.
Martin Hanák ze třídy 5. B se umístil na 1. místě ve III. kategorii
(žáci 5. ročníků) a rovněž postupuje do městského kola.

Oceněným žákům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů
v městském kole a všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.