Městské kolo pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR"

Městské kolo pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR"

Ve středu 9. 3. 2016 se děti z naší školní družiny - Hana Vernerová ze třídy 2. B,
Jana Králová ze třídy 3. A a Martin Hanák ze třídy 5. B zúčastnily městského kola
pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR", které se konalo na ZŠ Antonínská.
Hana Vernerová (2. B) se umístila na 2. místě v I. kategorii (žákyně 1. a 2. ročníků)
a Martin Hanák (5. B) získal 1. místo ve III. kategorii (chlapci 5. ročníků).
Oceněným žákům blahopřejeme a všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.