Edukativně stimulační skupinky

Edukativně stimulační skupinky

Ve školním roce 2016/2017 Vám opět nabízíme možnost přihlásit se do kurzu Edukativně stimulačních skupinek. Kurz je určen pro rodiče s dětmi, které se chystají k zápisu do 1. ročníku v dubnu 2017.

Dítě se seznámí s prostory školy a třídy za účasti rodičů. Hravou formou budeme rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce potřebné pro osvojení a úspěšné zvládnutí počátečního čtení, psaní a počítání. Kurz je určen především dětem, které potřebují nebo chtějí procvičit následující oblasti:

  • jemná motorika a grafomotorika
  • řeč, myšlení
  • sluchové vnímání
  • zrakové vnímání
  • prostorová orientace
  • početní představy

Kurz je rozvržen do 10 lekcí, které na sebe navazují a těmto oblastem se věnují.

Každá lekce má přibližně 60 minut. Kurz bude probíhat na ZŠ Bakalovo nábřeží Brno, vždy ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin.Zahájení kurzu bude  12. 1. 2017, ukončení pak  23. 3. 2017.

Cena kurzu 1. 600, - (zahrnuje pronájem prostor, materiály pro děti, kurzovné).

Přihlášku / stáhnete na našem webu v sekci dokumenty ke stažení/   odevzdejte i s platbou nejpozději do 20. 12. 2016 na sekretariát školy. 

Kurzem Vás povedou Mgr. Holá Iva (hola@bakalka.cz) a Mgr. Jindra Rosenkrancová (rosenkrancova@bakalka.cz).