Cambridge na 2.stupni

Cambridge na 2.stupni

24. 9. 2010

 Informace o kurzech Cambridge na 2. stupni

 
Ve školním roce 2010/2011 nabízíme na 2. stupni kurz angličtiny jako přípravu na Cambridge zkoušky úrovně KET for schools, popř. PET for schools pro děti. Tato zkouška je obdobou zkoušky KET, popř. PET, ale je přizpůsobena dětem a to především tematicky.
 
Tyto zkoušky prověřují všechny 4 jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvení – a jsou určeny pro děti ve věku 11 – 14 let. Vzhledem k obtížnosti zkoušky jsme se rozhodli přípravu prodloužit o půl roku až rok (podle schopností dětí). Příprava bude tedy probíhat 1 a půl roku až dva roky. Zkoušky je možné vykonávat ve třech různých termínech – v prosinci, v březnu a v červnu. Pokud bude dostatečný počet zájemců o zkoušky, bude možné zkoušku vykonat přímo na naší škole. Zkouška probíhá v jeden den a má 4 části: Reading/Writing (KET: 1h 10min; PET: 1h 30min), Listening (KET/PET: 30 min) a Speaking (KET:10 min; PET: 12 min; ve dvojicích). Cena zkoušky KET for schools je 2600 kč, cena zkoušky PET for schools je 2800kč.
 
Cambridge kurzy a následné zkoušky pro děti na 2. stupni jsou dostupné ve dvou úrovních – KET for schools a PET for schools.
 
Více informací o jednotlivých úrovních zkoušek včetně zkušebních testů můžete získat na stránkách Cambridge EOSL pod následujícími odkazy:
 
- pro KET for schools:
 
- pro PET for schools:
 
V Evropském referenčním rámci pro jazyky odpovídá zkouška KET for schools úrovni A2 a zkouška PET  for schools úrovni B1.
 
Pro 6. a 7. třídy doporučuji úroveň KET for schools, pro 8. a 9. třídy potom úroveň PET for schools.
 
Kurzy Cambridge budou probíhat jednou týdně 0. vyučovací hodinu, tedy 7:00-7:45, nejspíše v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek.
 
Cena kurzovného je 800 kč na pololetí.

 

Přihlášky je možné odevzdat do 30.9.2010 p.uč. Štěpánkové. Na přihlášce je třeba uvést požadovanou úroveň - KET nebo PET a vhodný den.