Výtvarný kroužek při ŠD

Výtvarný kroužek při ŠD

Děti navštěvující výtvarný kroužek při ŠD, vyráběly pod vedením paní vychovatelky Z. Šilhanové,
pestré podzimní závěsy, tematicky zaměřené k připravovanému "BÁLU STRAŠIDEL" ve ŠD.