Šikulky při ŠD

Šikulky při ŠD

Děti navštěvující kroužek ŠIKULKY, vyráběly
pod vedením paní vychovatelky H. Jebasové
vánoční dárky.