Práce dětí ve ŠD

Práce dětí ve ŠD

Paní vychovatelky H. Jebasová a M. Meluzínová vyráběly s dětmi
ve svých odděleních barevné podzimní dekorace.
Děti z 8. oddělení tvořily pod vedením paní vychovatelky A. Paškové
krásné ježky z vlny.