Poděkování

Poděkování

Ve čtvrtek 10. prosínce proběhl tradiční vánoční charitativní jarmark. Chtěli bychom všem rodičům, přátelům školy a žákům poděkovat za velkorysé příspěvky, za vytvoření vánoční atmosféry a podporu tříd a žáků během této akce. Veškeré peníze putovaly ještě před Vánocemi potřebným dětem v azylovém domě, sourozencům Mošťkovým a Štěpánce Mokré. Těmto dětem se nám s vaší pomocí podařilo zpříjemnit vánoční svátky. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.