Pěvecká soutěž školních družin

Pěvecká soutěž školních družin

Ve středu 4. 3. 2015 se děti z naší školní družiny - V. Cvrkalová (1. B), P. Vojtek (2. B),
M. Smetanová (3. C) a M. Hanák (4. B) zúčastnily obvodního kola PĚVECKÉ SOUTĚŽE
ŠKOLNÍCH DRUŽIN "SUPERSTAR", které se konalo na ZŠ Svážná.
Vendulka Cvrkalová ze třídy 1. B se umístila na 2. místě v I. kategorii (žákyně 1. a 2. ročníků).
Martin Hanák ze třídy 4. B získal 1. místo ve II. kategorii (žáci 3. - 4. ročníků)
a postupuje tak do městského kola.   

Oceněným žákům blahopřejeme a všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.