"Den bez aut" - projektový den v 5.B

"Den bez aut" - projektový den v 5.B

 Ve středu 23. září se žáci v 5.B učili jinak. Aktivity tento den měly společného jmenovatele - "Den bez aut".  Děti diskutovaly o neudržitelném nárůstu automobilové dopravy ve městech a pokoušely se navrhnout různé způsoby řešení  - hlavně podporu veřejné dopravy nebo budování cyklostezek - tedy ekologičtější způsoby dopravy. Řešily doplňovačky, vymýšlely slogany, jak nalákat obyvatele města, aby co nejvíce cestovali dopravními prostředky, děti dále řešily matematické úkoly a vymýšlely příběh s dopravní tematikou. Děti pracovaly ve dvojicích i ve skupinkách. Součástí aktivit byl i průzkum mezi spoluobčany – vydali jsme se k tramvajové zastávce s anketními otázkami. Byl to pro děti zážitek. Celkem žáci oslovili 69 kolemjdoucích. Někteří velmi ochotně spolupracovali – odměnou jim byly obrázky autíčka s logem dne, které děti namalovaly. Anketu jsme si ve škole vyhodnotili. Domnívám se, že tento „Den bez aut“ posloužil i v naší třídě k tomu, aby si děti uvědomily dopad na životní prostředí například z výfukových plynů automobilů. (fotečky z akce jsou ve fotogalerii)