Chemická olympiáda

Chemická olympiáda

Také letos se žáci 9. ročníku zapojili do klání v rámci chemické olympiády. Školního kola se během října až ledna zúčastnilo 7 žáků. Hlavní náplní byla studijní část, kterou žácí vypracovávali doma jako dlouhodobý úkol, druhou část tvořily praktické úlohy v laboratoři a poslední částí byl kontolní test školního kola. Součtem výsledků všech těchto tří oblastí bylo stanoveno následující pořadí školního kola:

1. místo: Jíří Zoufalý 9. A

2. místo: Vojtěch Florian 9. B

3. místo: Tomáš  Třetina  9. B

4. místo: Lukáš  Knesl  9. C,

5. místo: Igor  Suškevič 9. A

6. místo: Berenika  Rosecká 9. C

7. místo: Hana  Procházková 9. A

 

První tři úspěšní soutěžící ze školního kola postoupili do městského kola, které proběhlo 9. 3. 2015 v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Brně. Zde se naši žáci utkali v nerovném boji s gymnazisty a žáky škol s přírodovědným zaměřením a i v této konkurenci obstáli na výbornou.

Jiří Zoufalý obsadil výborné 8. místo,

Vojtěch Florian 21. místo a výborně školu teprezentoval i Tomáš Třetina.

Chtěla bych velmi poděkovat všem žákům, kteří se zapojili do letošního ročníku chemické olympiády za jejich nasazení a náročnou přípravu, úspěšným řešitelům a hochům, kteří postoupili do městského kola i za vynikající reprezentaci školy. Je jasně vidět, ža žáci z Bakalky jsou všestranně zaměření, dobře připravení a schopni výborně uspět i v konkurenci studentů víceletých gymnázií.