Zasedání ŽP

Zasedání ŽP

4. prosince

Dnešní zasedání žákovského parlamentu bylo velmi plodné, zúčastnili se ho zástupci všech tříd a poměrně živě diskutovali o nadcházejících událostech.

Ujasnili jsme si pravidla k průběhu dnešního vánočního těšení a jarmarku - jaké budou stánky, jak budou vypadat popisy výrobků, kdo bude uklízet a komu odevzdají výtěžek.

Domluvili jsme se také na mimořádném zasedání, kde rozhodneme o tom, komu bude výtěžek předán.

Dalším bodem byl sběr víček - uskuteční se v úterý 9. 12. 2014 od 7.15 ve vestibulu školy. Víčka musí být v taškách, které se dají pověsit.

Posledním bodem byl školní ples - pravidla (vstup, konec, lístky). V prodeji zbývá již jen pár posledních lístků.

Děkuji členům ŽP za účast a přeji všem - žákům, rodičům i kolegům pěkný předvánoční čas.