Zápis do 1. ročníků - leden 2015

Zápis do 1. ročníků - leden 2015

12. 11. 2014Mgr. Leona Chromá

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2015/2016 se uskuteční ve dnech 15. 1., 16. 1. a 17. 1. 2015 v budově školy.


15. 1. 2015 od 14:30 do 18:00 hodin
16. 1. 2015 od 14:30 do 18:00 hodin
17. 1. 2015 od 9:00 do 14:00 hodin

Při zápisu na naši školu se věnujeme každému dítěti individuálně. Naší snahou je diagnostikovat úroveň schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy v daných oblastech:

  • sociální dovednosti
  • motorika, grafomotorika
  • zrakové vnímání a paměť
  • sluchové vnímání, paměť a řeč
  • prostorová a matematická představivost

 

Vycházíme z RVP pro mateřské školy – www.msmt.cz, z Desatera pro rodiče dětí předškolního věku www.msmt.cz i v sekci "Přijetí do školy" a z dalších materiálů v souladu se současným trendem předškolního a školního vzdělávání. Kritériem pro přijetí není znalost anglického jazyka.