Migrace – Skřivana polního – meziškolní projekt

Migrace – Skřivana polního – meziškolní projekt

 Samostatná práce č.1

Úkol č. 1: Vyhledej informace o migraci ptáků( co je to migrace, proč migrují, které druhy, kam migrují, …)

Úkol č. 2: Vyber si konkrétního migrujícího ptáka a zjisti o něm základní informace.

Úkol č. 3: Vyhledej kam tento pták migruje a ve kterém období

.

Úkol č. 4: Zpracuj přehlednou mapku tahu ptáků, zakresli do mapky i trasu tahu

a vypiš státy přes které migruje.

Vypracoval: Edie Kheir, Tomaš Lysoněk

Datum zadání: 27. 11. 2008

Datum odevzdání: 18. 12. 2008

 Samostatná práce č.1

Téma: Migrace ptáků

Úkol č. 1:

Migrace ptáků: je jeden z nejúžasnějších přírodních fenoménů naší zeměpisné šířky. Dvakrát do roka se miliony ptáků vydávají na různě dlouhou cestu ze zimoviště do hnízdiště a zpět. I ti nejmenší ptáci vlastními silami překonávají obrovské vzdálenosti!

Migrace: je slovo, v překladu stěhování kdy některí živočichové mají zimoviště v teplých krajinach. Migrovat mohou i lidé!

Migrující druhy: Skřivan polní, Lesňáček houštinový, Holub hřívnáč, Pěnkava obecná

Důvod: Hlavním duvodem migrace je potrava a útočište–obydlí..Důvod je také zima, kterou by některé druhy nepřežili.

Kam: Velké množství ptaků migruje do Afriky a také Asie. Nejlepší cestou je let přes Gibraltar, který leží na jihu Španělska a nebo také přes Turecko, Sýrii, Libanon, Izrael a Egypt, tedy přes tzv. Blízký východ.

 

 Úkol č. 2:

Skřivan polní(Alauda arvensis)

 

Výskyt:   Skřivan je stepní pták. Žije jak v nížinách, tak i na loukách našich nejvyšších hor. Hnízdí až třikrát do roka. Táhne do jižní Evropy a na jaře se odtud zase vrací jako jeden z prvních ptáků.

Téměř svůj celý život tráví na zemi, má k tomu přizpůsobeny i nohy, má dráp u zadního                                        

prstu, který mu pomáhá držet rovnováhu, aby mohl chodit. Skřivan neskáče jako vrabec, ale chodí. Většinou jsou to ptáci různě hnědě a skvrnitě zbarvení. Takové zbarvení je na zemi skvěle kryje.Množí se v Evropě, Asii a v horách na severu Afriky.V České republice  se hojně vyskytuje například u Orlíku. Je to velmi neobvyklá lokalita, ale skřivanům se tam zřejmě líbí.Hnízdění: Proto na zemi i hnízdí, budují si malinkaté důlky vystlané spletenými kořínky. Samice snáší 3 až 5 tmavě skvrnitých vajec. Mláďata opouštějí hnízdo už po 9 dnech. O mláďata se stará jenom samice, samec obstarává potravu. Samci označují svůj hnízdní revír zpěvem, který přednášejí většinou za letu. Vyletí směrem vzhůru a stoupají výš a výš a za tohoto třepotavého letu stále zpívají. Proto je skřivan zařazen do řádu pěvců.

Potrava: Skřivan je všežravec a živí se tím, co se najde v daném ročním období.

Ochrana: Míst výskytu skřivana polního je na celém světě málo,proto je ohrožen. V dnešní době se už moc zarostlých strání a luk nenajde. Všechno je vysekáno. Lidé používají postřiky na obilí, kterým se mimochodem skřivani také živí. Louky, kde se skřivani vyskytují, jsou postupně zalesňovány. Jenom 10 % vylíhnutých mláďat se dožije dospělosti. Proto musíme skřivany chránit  a poskytovat jim dobré životní podmínky. Například tím, že nebudeme skřivany střílet. Někteří lidé si také v dávných dobách ze skřivanů dělali výborné pochoutky. A nebudeme jim ničit jejich domovy, které v přírodě najdeme. Tento rok bude Česká společnost ornitologická sledovat život skřivanů a bude zjišťovat, jak se dají zlepšit podmínky pro jejich život, aby se v budoucích letech jejich počet zvýšil.

 

 

Úkol č. 3:Migrace: Skřivan polní migruje v okoli Středozemního moře. Jeho období  migraci je od listopadu až do února.Od září do listopadu odlétá do oblasti Středozemního moře, odkud se často v únoru vrací.

 

Úkol č. 4:

 

 Závěr: Skřivan polní migruje do arbské Afiky. Společnost ornitologická dělá vše proto, aby se počet Skřivanů zvýšil.

Podklady:www.petrpodzemny.com

www.ptacisvet.cz

www.cesky-jazyk.cz

www.skrivan-polni.navajo.cz