Meziškolní projekt - Havran polní

Meziškolní projekt - Havran polní

21. 1. 2009

 

Samostatná práce č. 1
Téma: Migrace a chování ptáků
 
Úkol č. 1: Vyhledej informace o migraci ptáků (co je to migrace, proč migrují, kam migrují, které druhy,...)
Úkol č. 2:Vyber si konkrétního migrujícího ptáka a zjisti o něm základní informace.
Úkol č. 3:Vyhledej,kam tento pták migruje a ve kterém období.
Úkol č. 4:Zpracuj přehlednou mapku tahu ptáků, zakresli trasu tahu a vypiš státy, přes které migruje, do mapky
 
Jméno: Jandásková Eliška
Datum zadání: 27. 11. 2008
Datum odevzdání: 12.1. 2009
 
 
 
Havran polní
 
Úkol č. 1:
 
Mnoho druhů ptáků podniká každoročně dlouhé migrační cesty a velké množství ptáků absolvuje také krátké nepravidelné tahy. Hodně ptačích druhů migruje, aby využily globálních rozdílů sezónních teplot. Migracejsou u různých skupin proměnlivé. Mnoho ptáků zahajuje každoročně dalekou migraci, obvykle vzávislosti na měnící se délce denního světla. Migrace jsou charakterizovány hnízdním obdobím vlokalitách mírného pásu nebo arktické či antarktické oblasti a tzv. zimovišti v oblastech tropů nebo na opačné straně polokoule.(Zatímco běžně spí v noci a přes den si shánějí potravu, v době migrace zcela převrátí své zvyky. V noci letí a přes den snaží co nejvíce odpočívat.)
 
Migrující druhy: 
Havran, Vlaštovka, Čáp, Kachna, a daší.
 
 
Úkol č. 2:
 
Havran polní je přibližně stejně velký jako vrána, ale je štíhlejší. Má tělo porostlé tmavým peřím, které má na světle charakteristický kovově modrý nádech. Nápadné jsou na jeho těle „kalhotky“ (odstávající peří na končetinách) a velký šedohnědý zobák. Dospělí havrani mají neopeřený, světle zbarvený kořen zobáku, který je jejich rozeznávacím znakem od Vran. Havran polní má velmi rozsáhlý areál rozšíření a náleží k nejrozšířenějším a nejpočetněji zastoupeným evropským krkavcovitým ptákům. Vyskytuje se prakticky v celé Evropě, až na severní část Skandinávie.   Hnízdí v lesících v zemědělsky obhospodařované krajině, ale také ve městech. Hnízda stavějí vysoko na stromech. Naši havrani se na hnízdní kolonie vracejí počátkem března (někdy, ale až v polovině března). Jakmile přiletí, čeká je hodně práce - musí opravovat poškozená hnízda a stavět hnízda nová. Po vyhnízdění havrani vylítají do polí, kde nacházejí potravu.
 
 
 
Potrava 
Dospělý havran polní je spíše všežravec, takže najde vždy dostatečnou nabídku potravy v podobě hmyzu, ovocných plodů a bobulí, zrní a semen. Složení jeho potravy závisí také na ročním období. Havran polní obrací zobákem kameny a hroudy hlíny a vyhledává pod nimi ukrytý hmyz. Na rozdíl od vrány obecné, kavky obecné nebo špačka obecného si havran polní vybírá raději rostlinnou potravu. Někdy se však stává, že krade vajíčka a holátka z hnízd jiných ptáků nebo loví také drobné pozemní savce, ryby nebo plazy.
 
 
Úkol č. 3:
 
Výsledky kroužkování nám ukázaly, že naši havrani zhruba v polovině října odlétají do zimovišť, která leží ve Francii. Právě v polovině října k nám však přilétají jiní havrani, kteří jsou původem z Polska, Běloruska a Ruska a nejvzdálenější k nám přilétají až od Uralu.
 
 
Úkol č. 4:

 

 

Zdroje:
 

 

(Omlouváme se za chybějící obrázky. V nejbližší době budou přidány.)