Havran

Havran

21. 1. 2009

Havran polní

Samostatná práce č. 1

Téma: Migrace a chování ptáků

 

Úkol č. 1:

Vyhledej informace o migraci ptáků (co je to migrace, proč migrují, kam migrují, které druhy,...)

Úkol č. 2:

Vyber si kontkrétního migrujícího ptáka a zjisti o něm základní informace.

Úkol č. 3:

Vyhledej,kam tento pták migruje a ve kterém období.

 

 

Úkol č. 4:

Zpracuj přehlednou mapku tahu ptáků, zakresli trasu tahu a vypiš státy,přes které migruje, do mapky

 

Jméno: Karmazinová Inna, Markovičová Kristýna

Datum zadání: 27. 11. 2008

Datum odevzdání: 18. 12. 2008

Havran polní

Úkol č. 1:

Hodně ptačích druhů migruje, aby využily globálních rozdílů sezónních teplot. Migrace

jsou u různých skupin proměnlivé. Mnoho ptáků zahajuje každoročně dalekou migraci, obvykle v

závislosti na měnící se délce denního světla.

 

Migrující druhy:

Havran

Čáp

Kos

Vlaštovka, atd.

 

Úkol č. 2:

Havran polní je štíhlejší než vrána, černý, kovově namodrale lesklý.Hnízdí v lesících v zemědělsky obhospodařované krajině, ale také ve městech, svá hnízda stavějí vysoko na stromech.

 

Potrava

Potrava je rostlinná (zejména obilí), živočišná (hmyz, drobní hlodavci apod.). Naši ptáci odlétají na zimu do západní Evropy a jsou nahrazeni havrany ze severovýchodu, kteří z hromadných nocovišť přilétají za potravou do měst.

 

Úkol č. 3:

V polovině října naši havrani odlétají do zimovišť, která se nachazí ve Francii. V tom stejném období, k nám přilétají havrani z Polska, Běloruska a Ruska.

 

Zajímavosti:

 

Říše:

živočichové

Kmen:

strunatci

Podkmen:

obratlovci

Třída:

ptáci

Podtřída:

letci

Řád:

pěvci

Čeleď:

krkavcovití

Rod:

havran

 

Literatura a zdroje:

www.wikipedia.cz

www.rozhlas.cz

Na projektu jsme spolupracovali s jinými školami, které nám poskytly obrázky a zvukové nahrávky.