Dívka a chlapec

Dívka a chlapec

22. 12. 2008
Děvče se zeptalo chlapce, jestli si myslí, že je pěkná a on odpověděl ne.
Zeptalo se ho, jestli by s ni chtěl být navždy a on odpověděl ne.
Potom se ho zeptala, jestli by plakal, kdyby odešla a on odpověděl ne.
Řekla dost.
Odešla pryč, slzy padaly dolů po její tváři a chlapec ji chytil za ruku a řekl...
Nejsi pěkná, jsi nádherná, nechci být s tebou navždy, já potřebuju být s tebou navždy
a neplakal bych, kdyby jsi odešla . . . zemřel bych.