Cambridge kurzy pro 3. - 5. ročníky

Cambridge kurzy pro 3. - 5. ročníky

Tak jako každým rokem, připravujeme i letos kurzy angličtiny jako přípravu na Cambridge zkoušky, které mohou žáci skládat od 3. ročníku (nejsou však povinné) a to v úrovních Starters, Movers, Flyers (úroveň pro 5. ročník - která v Evropském referenčním rámci pro jazyky odpovídá úrovni A2). V návaznosti na tyto YLE (Young Learners) zkoušky jsme nabídli kurzy Cambridge i 2. stupni, kde je možno připravit se na zkoušky vyšších úrovní (KET, PET, popř. FCE).

Cambridge kurz pro žáky 3.-5. ročníků:

- kurz nabízí rozšíření slovní zásoby, gramatických jevů (minulý čas) a komunikativních dovedností

- kurz je dobrou přípravou pro následné úspěšné vykonání zkoušky Cambridge YLE

- cena kurzu je 1400 Kč, bude hrazen bezhotovostně (více informací po přihlášení)

- všechny kurzy Cambridge začínají v týdnu od 29. 9. 2014 a končit budou v polovině května 2015

- z organizačních důvodů jsou vypsány 3 termíny kurzu pro každý ročník / úroveň, ty budou naplněny žáky přednostně podle data odevzdaných přihlášek, nejpozději do 15. 9. 2014

- přihláška - viz příloha

- termíny:

Starters (většinou 3. ročníky) PO 12:45, ST 12:45, PÁ 7:00

Movers (většinou 4. ročníky) ÚT 12:45, ST 12:45, ČT 7:00

Flyers (většinou 5. ročníky) PO 12:45, ÚT 12:45, ST 7:00

- případné info a dotazy na otepkova_ocelikova@bakalka.cz