Cambridge kurz pro 2. ročníky

Cambridge kurz pro 2. ročníky

Tak jako každým rokem, připravujeme i letos kurzy angličtiny jako přípravu na Cambridge zkoušky, které mohou žáci skládat od 3. ročníku (nejsou však povinné) a to v úrovních Starters, Movers, Flyers (úroveň pro 5. ročník - která v Evropském referenčním rámci pro jazyky odpovídá úrovni A2). V návaznosti na tyto YLE (Young Learners) zkoušky jsme nabídli kurzy Cambridge i 2. stupni, kde je možno připravit se na zkoušky vyšších úrovní (KET, PET, popř. FCE).

Naše škola nabízí také Cambridge kurz (kroužek angličtiny) pro žáky 2. ročníků:

- kurz nabízí rozšíření slovní zásoby a komunikativních dovedností

- každá lekce je zaměřena na určité téma, potřebné materiály jsou hrazeny v rámci platby za kurz

- kurz je dobrou přípravou pro následné úspěšné vykonání zkoušky Cambridge YLE (možno od 3. ročníku)

- cena kurzu je 1400 Kč, bude hrazen bezhotovostně (více informací po přihlášení)

- všechny kurzy Cambridge začínají v týdnu od 29. 9. 2014 a končit budou v polovině května 2015, kurz 2. ročníků bude ukončen školním certifikátem

- vypisujeme 4 termíny kurzu Cambridge pro 2. ročníky, otevření všech 4 bude záviset na dostatečném naplnění, přednostně podle data odevzdaných přihlášek, nejpozději do 15. 9. 2014

- termíny: ÚT 12:45, ST 11:50, ST 12:45, ČT 12:45, přihláška - viz příloha

- případné info a dotazy na otepkova_ocelikova@bakalka.cz