Změna termímu schůzky rodičů

Změna termímu schůzky rodičů

Z důvodu předpokládané novelizace školského zákona o přijímacím řízení se překládá schůzka zákonných zástupců žáků pátých, sedmých a devátých ročníků s výchovným poradcem. Původní termín 15. prosince se přesouvá na 12. ledna 2009.

Sejdeme se v 17:30 hod. v jídelně školy. Setkání je dobrovolné. Co můžete čekat? Probereme změny, které se týkající přijímacího řízení na střední školy a závazné termíny.  Došlo k přesunutí zodpovědnosti ze základní školy na rodiče dítěte, což může neinformovaným způsobit nemalé problémy.

Přeji krásné svátky a těším se na viděnou