Zahájení školního roku 2011/2012

Zahájení školního roku 2011/2012

Milí žáci, vážení rodiče a kolegové,

vítáme Vás ve školním roce 2011/2012 a všem nám přejeme, ať je tento rok úspěšný ve všech směrech.

Ve čtvrtek 1. 9. 2011 začíná vyučování v 7:55.

Předpokládaný konec vyučování pro 2. - 8. ročníky je v 8:40.

Slavnostní zahájení školní docházky žáků 1. ročníků proběhne od 8:00 hodin v tělocvičně školy, potom se žáci se svými rodiči a patrony z 9. ročníků odeberou do kmenových tříd.

Předpokládaný konec vyučování pro 1. a 9. ročníky je 9:30 - 10:00.

Vydávání obědů ve školní jídelně bude 9:00 - 10:00.

Školní družinka je i 1. 9. v běžném provozu, t.j. 6:30 - 17:00.