Zahájení kurzů Cambridge

Zahájení kurzů Cambridge

Od 1. 10. zahaujeme kurzy Cambridge,

které jsou otevřeny pro žáky 2. - 7. ročníků, a to v úrovních:

PreSTARTERS (většinou 2. ročník), STARTERS (většinou 3. ročníky), MOVERS (většinou 4. ročníky), FLYERS (většinou 5. ročníky) a příprava na zkoušku KET (většinou 6. a 7. ročník)

Kurzy probíhají od pondělí do pátku dle vypsaných skupin a přihlášených žáků většinou vždy 6. vyučovací hodinu. Kurzy pro přípravu na KET zkoušku budou probíhat vždy ve ST 7. vyučovací hodinu a pro velký počet zájemců jsou otevřeny ve dvou paralelních skupinách.

Podrobnější info o jednotlivých termínech kurzů žáci dostanou do ŽK.

Informace o platbě za kurz žáci obdrží v prvních hodinách (platba proběhne bezhotovostně na účet školy).

V kurzech od 3. ročníku budeme potřebovat také učebnice, které jsme hromadně objednali. Cena knih se bude pohybovat kolem 250 Kč, KET kolem 500 Kč a platit se budou hotově vyučujícímu, který žáky o přesné částce informuje.

Do kurzů Cambridge je pro letošní rok přihlášeno téměř 220 žáků, proto nebude organizace pvních dní jednoduchá. Pro případné dotazy nebo nesrovnalosti využijte mailovou adresu otepkova_ocelikova@bakalka.cz.