Žáci 5.B ověřovali další lekci BOV

Žáci 5.B ověřovali další lekci BOV

V pátek 4.1.2013 žáci 5.B ověřovali  v rámci projektu "Badatel" další lekci badatelsky orientovaného vyučování s názvem "Zamícháme s pokusy". Zahráli si na vědce - chemiky a pracovali jako v laboratoři. 

Ve výzkumných týmech přemýšleli, co o daném tématu ví, co by je ještě zajímalo a vytvářeli postupně různé hypotézy. Samozřejmě, že nejvíce je zaujala práce s kádinkami, míchátky, teploměrem. Zkoumali, zda se daná látka rozpustí či nerozpustí v teplé či studené vodě a zda se rychleji rozpustí při míchání či bez míchání a za  jak dlouho. Svá pozorování zapisovali do pracovních listů. Zhodnotili, jestli pokusem svoji domněnku potvrdili či vyvrátili. Hledali využití této vlastnosti látek v každodenním životě a tematicky k sobě přiřazovali obrázky.  Na závěr zpracovali ve dvojicích komiks, kde na praktických příkladech ze života  a zajímavou formou popsali rozpustnost látek. Fotečky z akce jsou ve fotogalerii.