Výsledky zápisu

Výsledky zápisu

Mgr. Pavel Hodál

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce uchazečů, kteří se dostavili k zápisu pro školní rok 2012/2013. Datum zveřejnění 27. 1. 2012

 

Kód dítěte výsledek rozhodnutí o přijetí dítěte na ZŠ Bakalovo nábřeží
12/10 přijato
12/11 přijato
12/12 přijato
12/13 přijato
12/14 nepřijato
12/15 nepřijato
12/16 nepřijato
12/17 přijato
12/18 nepřijato
12/19 přijato
12/20 nepřijato
12/21 nepřijato
12/22 nepřijato
12/23 nepřijato
12/24 nepřijato
12/25 nepřijato
12/26 přijato
12/27 nepřijato
12/28 přijato
12/29 nepřijato
12/30 přijato
12/31 nepřijato
12/32 nepřijato
12/33 přijato
12/34 nepřijato
12/35 přijato
12/40 nepřijato
12/41 přijato
12/42 správní řízení přerušeno - odklad
12/43 správní řízení přerušeno - odklad
12/44 nepřijato
12/45 nepřijato
12/46 nepřijato
12/47 přijato
12/48 přijato
12/49 přijato
12/50 přijato
12/51 nepřijato
12/52 nepřijato
12/53 nepřijato
12/54 přijato
12/55 přijato
12/56 nepřijato
12/57 nepřijato
12/58 nepřijato
12/59 nepřijato
12/60 nepřijato
12/61 nepřijato
12/62 nepřijato
12/63 nepřijato
12/64 nepřijato
12/65 nepřijato
12/66 přijato
12/67 přijato
12/68 nepřijato
12/69 přijato
12/70 nepřijato
12/71 přijato
12/72 nepřijato
12/73 nepřijato
12/74 přijato
12/75 nepřijato
12/76 nepřijato
12/77 nepřijato
12/78 nepřijato
12/79 nepřijato
12/80 nepřijato
12/81 přijato
12/82 přijato
12/83 nepřijato
12/84 nepřijato
12/85 nepřijato
12/86 nepřijato
12/87 přijato
12/88 nepřijato
12/89 odklad
12/90 nepřijato
12/91 nepřijato
12/92 nepřijato
12/93 nepřijato
12/94 přijato
12/95 nepřijato
12/96 spád-správní řízení přerušeno - odklad
12/97 nepřijato
12/98 nepřijato
12/100 přijato
12/101 přijato
12/102 nepřijato
12/103 přijato
12/104 přijato
12/105 přijato
12/106 nepřijato
12/107 nepřijato
12/108 přijato
12/109 přijato
12/110 nepřijato
12/111 přijato
12/112 nepřijato
12/113 přijato
12/114 nepřijato
12/115 přijato
12/116 přijato
12/117 nepřijato
12/118 přijato
12/119 nepřijato
12/120 přijato
12/121 přijato
12/122 přijato
12/125 nepřijato
12/126 nepřijato
12/127 přijato
12/128 přijato
12/129 přijato  
12/130 přijato
12/131 nepřijato
12/132 přijato
12/133 nepřijato
12/134 přijato
12/135 nepřijato
12/136 přijato
12/137 přijato
12/138 nepřijato
12/139 nepřijato
12/140 nepřijato
12/141 nepřijato
12/142 nepřijato
12/143 přijato
12/144 přijato
12/145 přijato
12/146 přijato
12/150 přijato
12/151 nepřijato
12/152 nepřijato
12/153 nepřijato
12/154 nepřijato
12/155 nepřijato
12/156 nepřijato
12/157 nepřijato
12/158 přijato
12/159 nepřijato
12/160 nepřijato
12/161 přijato
12/162 nepřijato
12/163 nepřijato
12/164 správní řízení přerušeno - odklad
12/165 přijato
12/166 přijato
12/167 nepřijato
12/168 nepřijato
12/169 nepřijato
12/170 nepřijato
12/171 nepřijato
12/172 nepřijato
12/173 nepřijato