Sběr papíru

Sběr papíru

Děkujeme všem žákům i rodičům, kteří se podíleli na sběru papíru, a pomohli tak získat peníze na charitativní účely. Zvláštní poděkování patří třídě 4. B, které se podařilo nasbírat téměř 2 tuny papíru.