Kurzy Cambridge pro I. i II. stupeň

Kurzy Cambridge pro I. i II. stupeň

Tak jako každým rokem, připravujeme i letos kurzy angličtiny jako přípravu na Cambridge zkoušky Young Learners (YLE), které však nejsou povinné. V návaznosti na tyto YLE zkoušky začínáme zavádět kurzy Cambridge na II. stupni, kde je možno připravit se na zkoušky vyšších úrovní (KET, PET, později FCE,...) - více informací na letáku pro 6. ročník (popř. 7.roč.), který žáci obdrží v polovině září a další info na třídních schůzkách 17. 9. 2012.

Kategoie KET bude s největší pravděpodobností probíhat vždy ve ST od 13.40 hod, příprava na zkoušky je rozložena do dvou školních let. (Pokud tedy začnou žáci s přípravou v 6. ročníku, mohou skládat zkoušky na konci ročníku 7.)

Na I. stupni zahajujeme přípravu již ve 2. ročníku, tzv. preSTARTERS, která však zkouškou nekončí. Více informací bude možno získat na třídních schůzkách 17. 9. 2012

Od 3. ročníku mohou děti navštěvovat kurz Cambridge v úrovních:

Starters (většinou 3. ročník)

Movers (většinou 4. ročník)

Flyers (většinou 5. ročník)

Všem žákům byly rozeslány podrobnější informace o těchto kurzech a jejich součástí jsou také návratky (přihlášky).

Výuka kurzů bude zahájena v týdnu od 1.10. 2012, kurzovné činí 1200 Kč na celé období (říjen 2012 - květen 2013) a platba bude probíhat bezhotovostně (více informací po přihlášení).

Přihlášení do kurzu (návratky, i el. poštou) je možné pouze:  pro 2. ročník do 21. 9. 2012, pro 3. - 5. ročník do 17. 9. 2012

Přehled nabízených termínů kurzu (ne všechny budou otevřeny, vždy záleží na obsazenosti):

pre STARTERS: PO 12.45 (přednostně pro 2.A), ST 12.45 (přednostně pro 2.C), ČT 12.45 (přednostně pro 2.B)

STARTERS: ÚT / ST / ČT 12.45

MOVERS: ÚT / ST / ČT 12.45

FLYERS: PO 12.45 / PÁ 12.45 / ÚT 7.00

Další informace a dotazy: otepkova_ocelikova@bakalka.cz