Karneval ve ŠD

Karneval ve ŠD

V pátek 9. 3. 2012 se v tělocvičně školy uskutečnil
tradiční KARNEVAL ŠD, se soutěží o nejlepší masky.
Po přivítání dětí a představení poroty, následovalo
uvedení jednotlivých tříd, které se představily
se svými maskami porotě i divákům.
V průběhu rozhodování poroty si děti zatančily
a zahrály hry.
Na závěr byly vyhodnoceny nejlepší masky KARNEVALU.
V prvních ročnících byly hodnoceny nejlepší masky
v každé třídě, u starších žáků soutěžily jednotlivé ročníky.
Výsledky soutěže:
1. A
1. místo   Matyáš Reif
2. místo   Tereza Gajárková
3. místo   David Kočvara
1. B
1. místo   Veronika Dujková
2. místo    Alena Galandrová
3. místo    Michael Gabriel
1. C
1. místo   Jiří Pol
2. místo   Sára Otepková
3. místo   Veronika Musilová

2. ročníky
1. místo   Lili Abrahamová
2. místo   Klára Porhajmová
3. místo   Barbora Mátlová

3. ročníky
1. místo   Zdeněk Strmiska
2. místo   Stella Jarová
3. místo   Alex Hrazdirová

4. ročníky
1. místo   Veronika Křížová
2. místo   Michaela Dujková
3. místo   Alžběta Suškevičová

Zvláštní cenu poroty získali tito žáci: Veronika Zoubková 1. A, David Krejsta 1. B,
                                                             Radek Vaníček 1. C, Anna Macková 2. A,
                                                             Natálie Tichá 3. C.

Poděkování patří p. učiteli Bc. J. Dolníčkovi, který KARNEVAL moderoval,
p. učitelkám Mgr. A. Kalusové, Mgr. L. Bláhové, Mgr. K. Bártkové
a Mgr. V. Skříčkové, které byly v porotě.
Velký dík patří také Radě rodičů za příspěvek na odměny.