20. 4. 2011 - "Den Země" na 1.stupni

20. 4. 2011 - "Den Země" na 1.stupni

      Ve středu 20.4.2011 se na 1.st. naší školy uskuteční projektové dopoledne v rámci oslav "Dne Země". Na tento den si jednotliví vyučující připraví pro děti projekty zaměřeny na ochranu životního prostředí, vztah člověka k přírodě, základní podmínky života, apod. Dopolední činnosti proběhnou v netradičním seskupení dětí - děti od 1. do 5. třídy si samy vyberou (děti 1. a 2. ročníku za pomoci TU), které aktivity se budou chtít v rámci projektu zúčastnit.

      V pátek 15.4. budou vyvěšeny na nástěnce ve 2.patře jednotlivé projekty se stručným popisem činnosti a potřebnými pomůckami a děti z jednotlivých tříd se zapíší k vybranému projektu. Počty  dětí u jednotlivých projektů jsou omezeny.

     Ve středu 20.4. se žáci nejprve sejdou v kmenových třídách. Po organizačních záležitostech nastane "akce kolový blesk" - přesuny do nových kolektivů, kde budou realizovány všechny aktivity dle plánu. Výuka tento den bude končit v 1.  a 2. ročníku ve 12.00 hodin, ve 3. - 5. ročníku ve 12.35 hodin.

    V projektovém dni bude využita individuální i skupinová práce dětí. Aktivity, při nichž se sejde třeba prvňáček s páťákem budou sloužit k osvojení a rozvoji klíčových kompetencí - práce v týmu, podpora vzájemných vztahů, řešení problému, rozvoj komunikačních dovedností, vyhledávání, třídění a zpracování informací apod. a také se budou vztahovat k průřezovým tématům Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova,..