Zahájení školního roku - středa

Zahájení školního roku - středa

Mgr. Pavel Hodál

Milí žáci, rodiče i kolegové,

vítáme Vás po prázdninách zpět do školy. Ve středu 1. 9. začíná vyučování  v 7.55. Slavnostní zahájení docházky 1. ročníků proběhne od 8.00 v tělocvičně školy. Poté se žáci odeberou do svých kmenových tříd. Předpokládaný konec vyučování pro 1. a 9. ročníky je v 9.30 - 10.00.

Předpokládaný konec vyučování pro 2.-8. ročníky je v 8.40.

Od 9.00 začíná vydávání obědů ve školní jídelně.