Výsledky Školního kola Dějepisné olympiády 2010/11

Výsledky Školního kola Dějepisné olympiády 2010/11

Výsledky Školního kola DO

Pořadí úspěšných řešitelů z 8. a 9. ročníku (úspěšný řešitel získal 60 a více bodů ze 100)

1. Martin Hrachovina VIII. A       79 bodů

2. Tomáš Havíř VIII. B                74 bodů

3. Mariana Kárová IX. A              71 bodů      

4. Edie Kheir IX. A 65 bodů, 5. Aleš Konečný VIII. B 64 bodů, 6. Eva Černá VIII. C 63 bodů,

7. Veronika Kopalová VIII. A 61 bodů

Pořadí žáků ze 7. ročníku

1. Jan Němec VII. C 62 bodů

2. Borek Doležel VII. C 58 bodů

3. Patrik Procházka VII. B 57 bodů

4. Václav Šmatera VII. A 51 bodů

Olympiády se zúčastnilo celkem 28 žáků.  Všem děkujeme a gratulujeme zejména výše zmiňovaným úspěšným řešitelům.