Učitelé z Rakouska na Bakalce

Učitelé z Rakouska na Bakalce

Mgr. Leona Chromá

V úterý 9. 11. 2010 přivítá Bakalka 24 učitelů různých stupňů škol ze sousedního Rakouska v rámci mezinárodního projektu EdTWIN (Education Twinning for European Citizenship). Cílem celého projektu je seznámení se s nejlepšími modely praxe a posílení spolupráce mezi školami obou zemí, rozvoj, realizace společného vzdělávání a vytváření vícejazyčných výukových materiálů. Pedagogové navštíví vyučovací hodiny, budou mít možnost si prohlédnou materiální zázemí školy, vč. vybavení didaktickou technikou. V rámci diskuzních skupin bude jistě čas na vzájemnou výměnu zkušeností a na seznámení se vzdělávací nabídkou školy.