Sportovní kroužek při ŠD

Sportovní kroužek při ŠD

Z důvodu konání voleb na naší škole 15. 10. 2010 se přesouvá

první termín sportovního kroužku na pátek 5. 11. 2010.